Bent u geïnteresseerd in onze basisschool? Schrijf uw kind hier in!

Prettige omgeving

Met plezier wijzer worden’ is het missiestatement van basisschool de Klokkenberg. Wij zijn van mening dat kinderen sneller leren in een prettige omgeving, een plek waar ze het echt naar hun zin hebben en zich veilig voelen.

Groen

Groen, groen en nog meer groen, overal om ons heen. Ja, onze school ligt écht op de mooiste plek van Nijmegen. Hier kunnen de kinderen met plezier rondstruinen en in de natuur wijzer worden.

Alles onder één dak

De klokkenberg biedt naast onderwijs ook Voorschoolse opvang, Tussenschoolse opvang, Naschoolse opvang en kinderopvang. Deze vormen van opvang worden aangeboden door Stichting SOOS.

Nieuwbouw

Het nieuwe schoolgebouw dient een geborgen omgeving te bieden waar leerlingen worden gestimuleerd om zich te ontwikkelen. In het ontwerp voor deze nieuwbouw van basisschool ‘De Klokkenberg’ wordt vorm gegeven aan deze veilige en tegelijk prikkelende plek.

Zelfstandig werken

Op de Klokkenberg werken de kinderen zelfstandig aan hun weektaak. Op deze weektaak staat het werk gepland wat in die week af moet zijn. Zo leren ze zelfstandig te plannen en te werken. De leerkracht heeft op deze momenten tijd om extra instructie te geven in kleinere groepen. Zo krijgt iedereen de instructie die hij nodig heeft.

Thematisch werken

Twee middagen in de week werken wij thematisch. Wij sluiten aan bij de belevingswereld van de kinderen en beantwoorden de leervragen van de kinderen. De kinderen krijgen hierbij de mogelijkheid om op verschillende manieren informatie op te zoeken en te verwerken. Kinderen worden uitgedaagd om meerdere aardigheden te ontwikkelen, voorbereidend op de eisen van de toekomst

Extra ondersteuning

Zoals op iedere school zijn er ook op de Klokkenberg kinderen met speciale onderwijsbehoeften. We hebben hier oog voor en maken ruimte in de groep om deze leerlingen extra te begeleiden. Zowel in extra hulp of uitdaging op bepaalde leergebieden als op het gebied van gedrag. Deze ruimte ontstaat omdat kinderen regelmatig in hun weektaak werken.

Onze schooltijden

Op de Klokkenberg werken we met de reguliere schooltijden. We starten om 8:45 uur en om 15:15 uur gaan de kinderen weer naar huis. Tussen 12:00 en 13:00 uur eten de kinderen samen met de medewerker van SOOS een boterham en mogen ze buiten spelen in onze groene omgeving. Vanzelfsprekend mogen de kinderen tussen de middag ook thuis een boterham gaan eten.

Onze partners

Aan het woord