1. Het nieuwe schoolgebouw

Een compleet nieuw schoolgebouw!
In september 2017 heeft de oplevering van het nieuwe schoolgebouw plaatsgevonden. Kinderen, leerkrachten, ouders en buurtgenoten hebben deze fantastische nieuwe plek feestelijk geopend onder leiding van de burgemeester van Nijmegen.

Karakter van het gebouw: een stimulerende en veilige plek voor kinderen

 • Uitgangspunten bij het ontwerp voor de nieuwe basisschool zijn een veilige en tegelijk prikkelende plek.
 • De ronde, uitnodigende vormen voelen bij het betreden van het gebouw als een omarming. Binnen ontbreken de gangen: de lokalen liggen rondom de entree en aula op de begane grond en het leerplein op de verdieping. Verschillende plekken in het gebouw, bijvoorbeeld het leerplein of de bibliotheek, bieden de mogelijkheid aan leerlingen om op enige afstand van de leraar zelfstandig te werken;
 • De bouw is zoveel mogelijk in lijn met de duurzame eisen en wensen van deze tijd gerealiseerd;
 • Door het relatief compacte volume is gehoor gegeven aan een van de pijlers van de Klokkenberg: “klein maar fijn”.

Locatie: uniek in het groen

 • De Klokkenberg begeeft zich op een unieke locatie: het Kops Plateau, een hoge en zeer groene vlakte bovenop de stuwwal. Een prachtige overgang van de stad naar de natuur;
 • De kinderen kunnen dagelijks lekker in het groen buitenspelen. Daarnaast organiseert de school jaarlijks diverse activiteiten buiten, zoals de herfstwandeling en de lentewandeling. Zo wordt de “groene” pijler van de Klokkenberg op een natuurlijke wijze met educatie verbonden.

Leuke weetjes:

  • Nieuw IT materiaal:
   • Naast de nieuwe jas heeft de Klokkenberg geïnvesteerd in compleet nieuw en innovatief lesmateriaal. Elke klas is voorzien van moderne digiborden en tablets voor de leerlingen.
  • Optimaal binnenklimaat:
   • De Klokkenberg is conform de Frisse scholen-uitgangspunten (https://www.rvo.nl) ontworpen;
   • In 70-80% van de klaslokalen voor het basisonderwijs en voortgezet onderwijs is de CO2-concentratie te hoog (> 1200 ppm). Dit is een aanwijzing voor onvoldoende ventilatie en slechte luchtkwaliteit.
   • Met de nieuwe lucht en ventilatiesystemen wordt een optimaal binnenmilieu gerealiseerd. Dit zorgt voor:
    • Verlaging gezondheidsklachten van leerlingen en personeel;
    • Minder ziekteverzuim van leerlingen en personeel;
    • Verhoging welzijn en verbetering (leer/werk) prestaties van leerlingen en personeel.
  • Moderne architectuur: De Klokkenberg was genomineerd voor de Architectuurprijs Nijmegen 2017. We hebben de derde prijs gewonnen!

Bent u geïnteresseerd in onze basisschool?
Schrijf uw kind hier in!

Onze partners

Aan het woord