Onze partners

De Klokkenberg werkt op plezierige wijze samen met diverse partners.

Het overblijven tussen de middag besteden wij uit aan Stichting SOOS (Samen Overblijven Op School). Een professionele organisatie met ervaren personeel, die in nauwe samenwerking met de school en ouders/verzorgers de tussenschoolse opvang verzorgt. Meer informatie vindt u op de website van SOOS.

Ook voor de buiten- en voorschoolse opvang werken wij samen met SOOS. Hier is opvang na schooltijd mogelijk, maar ook tijdens vakantiedagen.

Meer informatie vindt u op de website van www.soos.nl.

Soms is het prettig met een deskundige van gedachten te wisselen over opvoeding of verzorging. Voor dergelijke ondersteuning participeren wij in het samenwerkingsverband “stromenland”. Zij leveren ondersteunende diensten als een maatschappelijke werker of een ambulante begeleider.

Ook participeren wij in het gemeentelijke beleid rondom “Kind in beeld” Daarmee hebben we wekelijks in ochtend een specialist rondom gedrag in huis.

Over Samenwerkingsverband Stromenland
Sinds 1 augustus 2014 zijn alle scholen verplicht elk kind een goede onderwijsplek te bieden. Scholen en schoolbesturen werken met elkaar samen om dat goed te organiseren. Dat doen ze in regio’s in zogenaamde samenwerkingsverbanden.

Het Samenwerkingsverband Stromenland is een grote regio. Alle schoolbesturen en alle basisscholen en scholen in het speciaal (basis) onderwijs in de gemeenten Beuningen, Boxmeer, Cuijk, Druten, Grave, Groesbeek, Heumen, Mill en Sint Hubert, Millingen aan de Rijn, Nijmegen, Sint Anthonis, Ubbergen, West Maas en Waal en Wijchen horen bij Samenwerkingsverband Stromenland.

 

Dit willen we bereiken
Wat we willen bereiken hebben we verwoord in onze missie. In onze missie staat dat we iedere leerling passend onderwijs willen bieden. Als het kan op school, in de klas. Als dat niet mogelijk is dan zoekt de school samen met de ouders een goede onderwijsplek in de buurt binnen het samenwerkingsverband.

 

Dit is onze missie: ‘Passend onderwijs voor elke leerling, in de klas, op school, met de ouders, in de wijk en in ons samenwerkingsverband.’

Ons uitganspunt is: ‘Gewoon als het kan, speciaal als het moet.’

Netwerkorganisatie
Samenwerkingsverband Stromenland is een stichting. Hierin werken 24 besturen met 167 scholen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs met elkaar samen. Als netwerkorganisatie zorgen wij voor passend onderwijs voor alle leerlingen in de regio.

Verdere informatie vindt U op de website: www.stromenland.nl