Visie

‘Met plezier wijzer worden’ is het missiestatement van basisschool de Klokkenberg. Wij zijn van mening dat kinderen sneller leren in een prettige omgeving, een plek waar ze het echt naar hun zin hebben en zich veilig voelen. Hoe wij dat invullen?

wij spelen in op 3
basisbehoeften van
het kind

Door ondersteuning te bieden, krijgt het kind vertrouwen en dat verhoogt het gevoel van veiligheid.

Door vertrouwen te geven, zodat een kind weet dat het ook zonder hulp iets kan en mag ondernemen.

Door uitdaging te bieden en al jong zelfstandig te laten werken, vergroot het plezier en het geloof in het eigen kunnen. Het bereiken van doelen ligt in de uitdaging en zorgt ervoor dat leerlingen steeds zelf op zoek gaan naar die uitdaging.

Wij bieden
nieuw klassikaal
onderwijs

zodat kinderen tussen leeftijdgenootjes zitten. Deze klassikale opzet geeft houvast, maar laat ook ruimte voor aandacht voor het individuele kind. Dit is zichtbaar door ons motto: Het kind werkt zelfstandig tenzij… . Vanuit de klassikale setting werken de kinderen met dag- en week taken. De centrale sturing ligt bij de leerkracht maar op deze manier kunnen kinderen op hun eigen manier en tempo doorwerken. Veelal zien we dat kinderen gemotiveerder zijn en meer leerstof aankunnen. We zijn momenteel bezig om de zaakvakken in de middagen onder te brengen in het thematisch werken. In ons schoolplan kunt u daar meer over lezen.

Leren van
en met
elkaar

Wij – de kinderen, het team, ouders en andere betrokkenen – leren van en met elkaar, coachen elkaar en praten met elkaar.

Kinderen helpen 
tot zelf denkende
individuen

Wij helpen kinderen zich te ontwikkelen tot zelf denkende mensen. Leren is meer dan mooie cijfers halen. Kinderen leren bij ons ook een eigen visie ontwikkelen. Vanuit ons motto en met de aanpak van het thematisch werken spelen we in op de z.g. 21 century vaardigheden. Zelfstandigheid, samenwerken en plannen zijn ook vaardigheden die in het vervolgonderwijs goed van pas komen. Omdat we er waarde aan hechten dat kinderen in aanraking komen met alle geloofsovertuigingen en levensvisies maken we ook gebruik van een levensbeschouwelijke methode.

Het motto  
van scholengemeenschap
De Klokkenberg

Het kind werkt zelfstandig binnen de eigen groep, tenzij……..

Bent u geïnteresseerd in onze basisschool?
Schrijf uw kind hier in!

Onze partners

Aan het woord