Rapportgesprekken groep 1 t/m 7: 9 & 14 feb

Rapportgesprekken groep 1 t/m 7: 9 & 14 feb

9 februari 2023 t/m 14 februari 2023

Gesprekken nav de rapporten.
Voor groep 7: Richtinggevende gesprekken over uitstroom naar VO