Gesprekken groep 1 t/m 7: 10 & 15 feb

Gesprekken groep 1 t/m 7: 10 & 15 feb

10 februari 2022 t/m 15 februari 2022

Gesprekken nav de rapporten.
Voor groep 7: Richtinggevende gesprekken over uitstroom naar VO