Nieuwsbrief 18 september 2020

Nieuwsbrief 18 september 2020

Nieuws van de directie

Informatieavonden

Afgelopen dinsdag en donderdag hebben we twee mooie avonden gehad waar ouders en leerkrachten elkaar konden ontmoeten. Fijn dat het mogelijk was; dat hoorden we van veel kanten. 

Het is voor ons als team zoeken hoe we enerzijds de contacten met ouders zoveel mogelijk kunnen normaliseren maar anderzijds rekening moeten houden met de beperkingen van de coronamaatregelen. Dat geeft af en toe een lastige keuze in het handhaven van strikte regels tegenover het spontaan komen tot contacten.

We hopen dat u daar begrip voor heeft.

Na deze succesvolle shifts zijn we aan het nadenken over hoe we een tweede contact ronde kunnen organiseren. We hopen u daar snel over te informeren.

Algemeen nieuws

Klokkenberg App

Omdat we regelmatig de vraag krijgen hoe ouders de Klokkenberg App moeten installeren volgt hier een instructie.

In de app-store kunt u de app vinden onder de naam: Basisschool App van Concapps B.V.

Als u die installeert, zoekt u in die app de Klokkenberg; die kun je dan instellen.

Als het goed is, moet het zo lukken. Als u niet kunt inloggen, stuur dan een bericht naar a.bax@deklokkenberg.nl.

Schoolfotograaf

Aankomende maandag 21 september komt de schoolfotograaf. Houd er rekening mee dat de achtergrond van de foto’s wit is.  Net zoals ieder jaar worden er dit jaar klassenfoto’s en individuele foto’s gemaakt. Er worden ook foto’s gemaakt van broertjes en zusjes die op school zitten of bij ‘t Soosje zijn.  In verband met de coronamaatregelen mogen broertjes en zusjes die niet op school zitten ook niet op de foto.

Commissies

Dit is een herhaalde oproep!

Ieder jaar doen we een oproep aan ouders om zich in te schrijven voor verschillende commissies. Deze commissies organiseren in samenwerking met het team verschillende activiteiten gedurende het schooljaar.

Waar we gewend zijn om inschrijflijsten op te hangen doen we nu een digitale oproep.

Wanneer u graag wilt meewerken aan de organisatie van een van de activiteiten, kunt u zich aanmelden door een bericht te sturen aan Antoinette:  a.bax@deklokkenberg.nl

Als zich meer ouders aanmelden dan nodig is, zullen we loten.

 

We zoeken ouders voor de volgende commissies:

Activiteit

Datum

Start organisatie

Aantal ouders

Kinderboekenweek

30 sept – 11okt

september

nog 1

Muziekavond

5 november

september

2

Sinterklaas

4 december

oktober

2

Kerstmis

17 december

oktober

2

Carnaval

12 februari

december

2

Pasen/lentewandeling

1 april

februari

nog 1

Koningsspelen

23 april

februari

2

Schoolreisje

18 mei

maart

2

Avondvierdaagse

juni

april

2

Moestuintjes onderhoud

hele schooljaar

oktober

2

 

Voor verschillende activiteiten hebben we ook ouders nodig voor het begeleiden van de activiteiten. Daar worden aparte oproepen voor gedaan.

 

We kijken ernaar uit om met u samen te werken. Met uw hulp kunnen we veel meer realiseren en alle activiteiten geven het schooljaar kleur.

Herfstwandeling

Op vrijdagochtend 16 oktober is onze jaarlijkse herfstwandeling. Op deze ochtend gaan we met de hele school genieten van al het moois in het bos. Net als voorgaande jaren willen wij een beroep doen op ouders die langs de route willen staan om zo de kinderen de juiste weg te wijzen en/of een activiteit te begeleiden. Hiervoor zijn 20 ouders nodig. 

Heeft u zin en tijd om ons te helpen, dan mag u voor vrijdag 9 oktober een mailtje sturen naar juf Sophie: s.v.doornik@deklokkenberg.nl

 

Tot ziens in het bos!

Prinsjesdag in groep 7&8

Groep 7 en 8 hebben deze week gewerkt rondom het thema prinsjesdag. Victor en Rens hebben hier een stukje over geschreven.
Het eerste wat we hebben gedaan is dat we naar de Troonrede hebben gekeken en geluisterd. Daarna hebben we serieus gedebatteerd in de klas met behulp van de Derde Kamerboekjes. Toen hebben we een discussie gevoerd met drie verschillende groepjes (Blauw, Roze en Groen).  De volgende dag hebben we behoorlijk wat informatie opgestoken met: Vraag Vandaag over de Grondwet en het Koffertje met de Miljoenennota. De volgende opdracht(en) waren die in het Derde Kamerboekje zoals het verdelen van het geld en aandacht als minister. Vanmiddag hebben we hoeden en gouden koetsen geknutseld. We vonden het wel interessant en grappig om hierover te werken. 

 

Groetjes Rens en Victor uit groep 8

 

Info-avond VO voor groep 7&8

In verband met de coronamaatregelen is de informatieavond die over het voortgezet onderwijs gaat vorig jaar niet doorgegaan.
 

Graag willen we jullie wel informeren over het reilen en zeilen op het voortgezet onderwijs. Daarom willen we een moment organiseren voor groep 7 & 8. 

 

We zijn aan het nadenken in welke vorm we deze avond kunnen organiseren. We laten dit zsm weten!

 

Muziekonderwijs op de Klokkenberg

Zoals u weet zijn we op dinsdag 1 september jl. gestart met het geven van structurele muzieklessen in de klas. Eén keer in de 2 weken komt juf Marieke in elke groep en wordt er volop geklapt, bewogen, gezongen, gespeeld op instrumenten en zelfs ‘gebeatboxt’!

Wat een plezier en enthousiasme!

We zijn met de volgende domeinen bezig:

Groep 1-2: Stappen en stoppen

Groep 3-4: Ritme-instrumenten                                                                                     

Groep 5-6: Zingen in canon                                                                                                           

Groep 7-8: Beatboxen    

De Kidspagina van 123Zing is een eigen groepspagina waarop alle videolessen en liedjes staan die in de groep behandeld zijn. Op deze manier kunnen kinderen thuis – met het hele gezin – verder zingen, of bijvoorbeeld een dans of ritme oefenen.

U ontvangt binnenkort een mail + bijlage met de inloggegevens hiervoor.