Corona afspraken per 21 september 2020

Corona afspraken per 21 september 2020

Corona-afspraken ingaande per 21 september 2020

 

Naar aanleiding van de persconferentie afgelopen vrijdag het volgende:

 

Als uw kind alleen neusverkouden is, dan mag het naar school komen. Bij neusverkoudheid in combinatie met koorts, hoesten of andere verschijnselen dan moet uw kind thuisblijven. Ook als uw kind in aanraking geweest is met andere positief geteste personen of iemand anders in het gezin heeft koorts dan moet uw kind thuisblijven.

 

Dus:

 

Naar school:

  • alleen neusverkouden

 

Thuis blijven:

  • Bij neusverkoudheid in combinatie met koorts, hoesten of andere verschijnselen 
  • Bij neusverkoudheid en in aanraking geweest met positief geteste personen
  • Bij neusverkoudheid en koorts bij iemand in het gezin.

 

(T)huiswerk:

Bij ziekte of coronagerelateerde klachten gelden de volgende afspraken. 

Als uw kind fit genoeg is en de thuissituatie het toelaat kunt u op school (werk)boeken en de weektaak ophalen, zodat uw kind thuis aan de taken kan werken. De leerkracht onderhoudt contact. 

 

Uitval leerkrachten:

Bij ziekte of coronagerelateerde klachten van leerkrachten gelden de volgende afspraken.

De school regelt vervanging.

Als er geen vervangers zijn worden de leerlingen verdeeld over de andere groepen. Deze situatie geldt voor maximaal 2 dagen.

Als er na 2 dagen geen vervanging is wordt de klas naar huis gestuurd. In dat geval krijgen de kinderen werk mee naar huis.

 

De aanpak zoals hier beschreven wordt zonodig gecontroleerd en bijgesteld.

Natuurlijk staan we open voor uw vragen en opmerkingen.