Basisschool De Klokkenberg

Welkom op basisschool de Klokkenberg

Met plezier wijzer worden; is het missiestatement van basisschool de Klokkenberg. Wij zijn van mening dat kinderen sneller leren in een prettige omgeving, op een plek waar ze het echt naar hun zin hebben en waar ze zich veilig voelen. 

Op basisschool de Klokkenberg hebben wij een aantal speerpunten. Dit zijn:

  • Kwaliteit van ons onderwijs Op de Klokkenberg hebben we oog voor alle kinderen en werken we op 3 niveaus.  De kinderen werken regelmatig zelfstandig aan hun weektaak, ze leren zo hun taken zelf te plannen en te maken. Op deze momenten werkt de leerkracht met kleine groepjes kinderen.
  • Klein en fijn De Klokkenberg is een kleine school met ongeveer 220 kinderen waar iedereen elkaar kent. Daardoor voelen kinderen zich gezien, veilig en vertrouwd op onze school.​​
  • Alles onder 1 dak Naast onderwijs wordt er door Stichting SOOS ook opvang geboden voor kinderen van 0 tot 12 jaar. We hebben in ons gebouw zowel kinderopvang, voorschoolse opvang, tussenschoolse opvang als naschoolse opvang.