BSO

Buitenschoolse opvang

In basisschool de Klokkenberg heeft de BSO van Stichting SOOS verschillende groepen. Bij het indelen van de groepen wordt niet alleen rekening gehouden met leeftijd maar we kijken ook naar de behoefte van de kinderen en naar welke kinderen met elkaar spelen. Via een welkomstkaartje horen de kinderen in welke groep ze komen en bij welke leidster(s) ze komen. 

Iedere groep heeft maximaal 20 kinderen. De kinderen starten de BSO-middag in hun eigen groep.

Daar nemen we iets te drinken en eten en bespreken we wat iedereen gaat doen.

In de huiselijke groepsruimte kunnen de kinderen zelf materiaal uit de kasten pakken en gaan knutselen, een spelletje doen, kleien, in het keukentje spelen, bouwen, verkleden, rustig een boekje lezen op de bank of een hutje bouwen, alleen of met vriendjes. Eigenlijk net als thuis. Dat doen ze in hun eigen stamgroep of ze schuiven aan bij de stamgroep aan de andere kant. De kinderen van de Blauwe Spetter mogen ook naar het speelleerplein van school om er te spelen met het daar aanwezige spelmateriaal.
 

Buiten spelen we op het schoolplein: veilig en vertrouwd. De kinderen, die hiervoor met toestemming van hun ouders een zelfstandigheidscontract hebben ondertekend, kunnen op het veld spelen.
Voor de kinderen is BSO-tijd vrije tijd. We stimuleren kinderen om zelf activiteiten te bedenken en te doen en bieden verschillende activiteiten aan, zoals knutselen op het leerplein, of sport in de gymzaal/aula van de school. Dit betekent dat we de kinderen uitdaging bieden in een veilige en huiselijke omgeving, zodat ze een fijne en leerrijke vrije tijd hebben. De kinderen krijgen bij ons professionele opvang waarbij, net als thuis, de eigen inbreng belangrijk is.


Neem voor meer informatie contact op met de coördinator van de BSO: rosalinde.vandenijssel@stichtingsoos.nl