Meivakantie

Meivakantie

3 mei 2021 t/m 16 mei 2021

De groepen 5 t/m 8 hebben de vrijdag voor deze vakantie een continurooster en zijn om 14.15u vrij.