Zo werken wij...

 

Met plezier wijzer worden; is het missiestatement van basisschool de Klokkenberg. Wij zijn van mening dat kinderen sneller leren in een prettige omgeving, een plek waar ze het echt naar hun zin hebben en zich veilig voelen.

 

Kleinschalig:
We onderscheiden ons doordat we een basisschool zijn op de mooiste groene plek van Nijmegen. We zijn een kleine school met ongeveer 220 kinderen. Deze kinderen zijn verdeeld over 8 groepen. We hebben drie lokalen voor groep 1/2 en verder van alles een groep. Dus een groep 3, een groep 4 etc. Door deze kleinschaligheid kent iedereen op de Klokkenberg elkaar, dit geeft een veilig en vertrouwd gevoel.

 

Alles onder een dak:
De klokkenberg biedt naast onderwijs ook Voorschoolse opvang, Tussenschoolse opvang, Naschoolse opvang en kinderopvang. Deze vormen van opvang worden aangeboden door Stichting SOOS. Door alles onder een dak te hebben, kunnen de leerkrachten en de pedagogisch medewerkers een goed contact onderhouden en zien de kinderen iedere dag weer vertrouwde gezichten. www.stichtingsoos.nl

 

Zelfstandig werken:
Op de Klokkenberg werken de kinderen regelmatig zelfstandig aan hun weektaak. Op deze weektaak staat het werk gepland wat in die week af moet zijn. Zo leren ze zelfstandig te plannen en te werken. De leerkracht heeft op deze momenten tijd om extra instructie te geven in kleinere groepen. Zo krijgt iedereen de instructie die hij nodig heeft.

 

Thematisch werken:
Twee a drie middagen in de week werken wij thematisch. Aan de hand van een gekozen thema werken wij aan de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, muziek, sociaal emotionele vaardigheden, verkeer, Engels en natuur en techniek. Zo sluiten we aan bij de belevingswereld van de kinderen en beantwoorden we de leervragen van de kinderen. De kinderen krijgen hierbij de mogelijkheid om op verschillende manieren informatie op te zoeken en te verwerken.

Extra ondersteuning:
Zoals op iedere school zijn er ook op de Klokkenberg kinderen met speciale onderwijsbehoeften. We hebben hier oog voor en maken ruimte in de groep om deze leerlingen extra te begeleiden. Dit zijn leerlingen die extra hulp of uitdaging op bepaalde leergebieden nodig hebben, maar ook leerlingen die op het gebied van gedrag extra hulp nodig hebben.

Onze schooltijden:
Op de Klokkenberg werken we met de reguliere schooltijden. We starten om 8:45 uur en om 15:15 uur gaan de kinderen weer naar huis. Tussen 12:00 en 13:00 uur eten de kinderen samen met de medewerker van SOOS een boterham en mogen ze buiten spelen in onze groene omgeving. Vanzelfsprekend mogen de kinderen tussen de middag ook thuis een boterham gaan eten.

Meer informatie:
Mocht u na het lezen van deze informatie nog meer willen weten over onze school kunt u onze schoolgids lezen, maar het beste beeld krijgt u als u de sfeer komt proeven. We nodigen u dan ook van harte uit om een afspraak te maken. U ziet dan hoe de kinderen met plezier wijzer worden. Wij kunnen de nieuwe school laten zien en vertellen over onze onderwijsvisie.


Wilt u uw zoon of dochter inschrijven op onze school dan kan dit via schoolwijzer. Als uw inschrijving bij schoolwijzer binnen is, nemen wij contact met u op om de inschrijving definitief te maken.
Tot ziens!